Värdstäder

Em 2021 kommer att spelas i 11 värdstäder och länder runt om i Europa. Varje spelgrupp har 2 värdstäder kopplade till sig så Sverige kommer spela 2 matcher i en värdstad och 1 i en annan.

Sverige spelar sina gruppspelsmatcher i följande värdstäder:

Sevilla - 14 juni 21.00 (flyttats från Bilbao)

St Petersburg - 18 juni 15.00 (flyttats från Dublin)

St Petersburg - 23 juni 18.00 (flyttats från Dublin)