Allmänna villkor för medlemskap i Landslagets Supporterklubb

Medlemskap

Medlemskap i Landslagets Supporterklubb beviljas efter ansökan av fysisk person. Ansökan kan göras såväl digitalt som via pappersansökan. SvFF förbehåller sig rätten att neka medlemskap för det fall det kan antas att personen kan komma att motarbeta supporterklubbens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen. En icke korrekt ifylld ansökan kan komma att makuleras. SvFF är alltid skyldigt att följa FIFA:s och UEFA:s regler vid biljettförsäljning till internationella matcher/mästerskap, vilket t.ex. kan innebära tillgång till ett begränsat antal biljetter eller att vissa biljetter endast får säljas till svenska medborgare.

Medlemsnivåer

Det finns för närvarande två medlemsnivåer i Landslagets Supporterklubb; silver och guld. Guldnivån är förbehållet de medlemmar som årligen betalat in vid var tid gällande avgift för guldmedlemskap. Medlemmar tillhörande guldnivån får exklusiv tillgång till vissa tjänster och erbjudanden som vid var tid framgår av Landslagets Supporterklubbs hemsida. SvFF förbehåller sig rätten att utöka eller minska antalet medlemsnivåer.

Lojalitetspoäng

Som guldmedlem kan du erhålla lojalitetspoäng i samband med aktiviteter och prestationer. Lojalitetspoäng kan ge möjlighet till t.ex. förtur till biljettköp och biljettbokningar, rabatter, tillgång till resor, tillgång till funktioner m.m. Guldmedlemskapet gäller för 12 månader och du har därefter tre månader på dig att förlänga ditt medlemskap. Om medlemskapet inte förlängs inom tre månader efter datum för upphörande förfaller innestående lojalitetspoäng.

Biljetter

Det är inte tillåtet att vidareförsälja biljetter som erhållits genom medlemskapet i Landslagets Supporterklubb. Med vidareförsäljning avses också försök till vidareförsäljning. Har en medlem ansökt om biljetter för flera medlemmar avser reglerna alla medlemmar i ansökan, oavsett vem som är säljare.

Våra utskick

Som medlem i Landslaget Supporterklubb får du inspiration och information om erbjudanden och poäng via e-post, sms och postala utskick. Om du inte vill få några utskick från oss, kan du när som helst logga in på Mina sidor och tacka nej till utskick.

Säger du nej till utskick kan vi inte heller kommunicera viktig information med dig gällande matcher, biljetter, mästerskap och liknande.

Behandling av personuppgifter

Vänligen se kapitlet Integritet- och datapolicy

Force majeure

SvFF är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kortutställaren själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Detsamma skall gälla om en eller flera matcher blir inställda efter beslut av FIFA, UEFA eller SvFF och därför inte kommer att spelas. SvFF är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om kortutställaren varit normalt aktsam.

Ändring av villkoren

SvFF förbehåller sig rätten att göra ändringar i medlemsvillkoren. Om ändringar görs informeras du som medlem och det är först därefter som ändringarna träder i kraft.

Medlemmens rättigheter

Som medlem har du rätt att korrigera information och begära ut information som vi har om dig, detta görs genom "mina sidor" på supporterklubbens hemsida eller genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Vilken information samlar vi in?

Supporterklubben samlar in och behandlar uppgifter i syfte att kunna analysera behov och utvecklingsmöjligheter för medlemskap och för Supporterklubben. Det rör sig främst om:

  • Köphistorik rörande biljetter och souvenirer.
  • Medlemmens ihopsamlade poäng.
  • Hur många som öppnar och läser (klickar i) e-post.
  • Epost, postadress och mobilnummer så att vi kan kontakta medlemmen.

Giltighetstid

Ditt medlemskap i Landslagets Supporterklubb gäller tills vidare. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta Landslagets supporterklubb på supporter@svenskfotboll.se. SvFF har också rätt att när som helst säga upp ett medlemskap om det finns misstanke om att medlemskapet på något sätt missbrukas. Vid avslutande eller uppsägning av medlemskap förfaller eventuella innestående poäng.

Upplysningar om Landslagets Supporterklubb

Landslagets Supporterklubb
Svenska Fotbollförbundet
Box 1216
171 23  SOLNA
E-post: supporter@svenskfotboll.se