Tävlingsvillkor

Licens till SvFF
Genom att maila in bilden till SvFF ger du till SvFF en global, icke-exklusiv, vederlagsfri, överlåtbar, underlicensieringsbar rätt att – inom ramen för SvFF:s verksamhet – använda, framställa exemplar av, sprida, ändra, göra tillgängligt för allmänheten (både i kommersiellt och icke-kommersiellt syfte), bearbeta, visa och framföra bilden oavsett i vilken form eller med vilken metod och oavsett om det sker helt eller delvis (nedan "Licens SvFF"). För tydlighets skull noteras det att SvFF:s nyttjande av Licens SvFF inte berättigar Medlem till någon ersättning.

Tävlande måste vara över 18 år och övriga deltager på bilden måste ha målsmans tillåtelse.