Tillfälliga bestämmelser under pandemin

Nedan finns de tillfälliga bestämmelser och riktlinjer som Supporterklubben och SvFF behöver förhålla sig till under pandemin.

Om regerigen och Folkhälsomyndigheten tar beslut om att oinföra krav på ett såkallat Covidpass på evenamng som har en kapacitet över 15 000 gäller följande:

Vaccinationsbevis för större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vid eventuella behov

I linje med regeringens plan för avveckling av restriktioner har Folkhälsomyndigheten fört fram att vissa särskilda regleringar kan behövas när det gäller mycket stora allmänna sammankomster och offentliga tillställningar även fortsättningsvis.

Förslaget innebär att de eventuella deltagarbegränsningar som kan behövas för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 15 000 deltagare eller fler inte ska gälla om ett system med vaccinationsbevis används. Det betyder att SvFF inte behöver begränsa antalet åskådare på Friends Arena, förutsatt att ett system med vaccinationsbevis används. Undantag kommer att kunna göras för barn under 16 år och för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig.

Om en sådan reglering införs innebär det således att det endast kommer att vara möjligt att nyttja sin biljett till SvFF:s evenemang på Friends Arena om man antingen kan uppvisa ett vaccinationsbevis, eller ev. annat intyg på negativt test för Covid-19, eller omfattas av något av undantagen i regleringen. För det fall man av sådana skäl inte kommer att kunna nyttja sin biljett kommer SvFF att erbjuda full återbetalning. Detta ska dock anmälas till SvFF, covidpass@svenskfotboll.se, fram till 3/10 14.00.

Om Regeringen och Folkhälsomyndigheten inför strängare restriktioner än covidpass gäller följande:

SvFF och Supporterklubben förbehåller sig rätten att återbetala hela biljettbeloppet (exklusive serviceavgiften) för det fall regeringen, Folkhälsomyndigheten eller annan myndighet beslutar att införa restriktioner som påverkar avstånd och/eller publikkapacitet på en redan såld sektion/arena.

Om möjligt finns kommer SvFF erbjuda köp av ny biljett, på det sätt som är möjligt inom ramen för ovan nämnda restriktioner, till de återbetalda kunderna. I ett sådant förfarande skulle principen först till kvarn gälla om antalet biljettköpare är större än tillgången på biljetter.